Vi fäller träden

Vi tar på ett säkert sätt bort träd som blivit för stora, för gamla, storm-skadade eller träd som på annat sätt står i vägen.

Med vår specialutrustade sågbil och erfarna chaufför utför vi alla uppdrag. Vi kan sektionsfälla träd med hjälp av en gripsåg monterad i kranarmen.

Vi erbjuder en helhetslösning då vi tar bort trädet samt kör bort ris och stammar, så att du inte behöver hantera trädet i efterhand.

Gripsåg i kranarmen
Vi sektionsfäller enkelt träden
Vi transporterar vid behov bort grenar och stammar

Vi kör för